Rady dla klientów  ·  Cennik

Doradztwo Podatkowe

Wynagrodzenie za świadczone usługi uzależnione jest od zakresu i złożoności zleconych prac (podstawowa konsultacja od 200 zł netto za rozpoczętą godzinę pracy doradcy podatkowego).

Przy podjęciu stałej współpracy lub realizacji zlecenia, ceny usług doradztwa podatkowego podlegają indywidualnej negocjacji.

Księgowość

Wysokość naszego honorarium ustalana jest w drodze negocjacji po wstępnej analizie dokumentów. Kwota ta uzależniona jest od:

  • specyfiki działalności firmy,
  • stopnia skomplikowania oraz ilości dokumentów księgowych,
  • ilości osób i rodzajów umów do obsługi płacowej i/lub kadrowej,
  • nakładu pracy, jaki musimy włożyć w sprawne i efektywne wykonanie powierzonego nam zadania.

Proponujemy:

  • ryczałtową kwotę miesięczną,
  • umowę na czas nieokreślony, którą można w każdej chwili rozwiązać bez żadnych konsekwencji,
  • wsparcie doradcy podatkowego, specjalisty BHP, czy kancelarii prawnej

NALEŻYMY DO: